Türk Bilim İnsanlarının Dünya’ya Yaptıkları Katkılar

Akşemseddin

Bilim adamı ve filozoftur. 1389 yılında Şam’da dünyaya gözlerini açtı ve 1459 yılında Bolu’da vefat etmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in akıl hocası olarak da bilinmektedir. Mikroskop icat edilmeden çok daha önce mikrobu keşfetmiştir. Mikropları “Hastalıkları, göremeyeceğimiz kadar küçük canlılar yaymaktadır” sözleriyle açıklamıştır.

Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu

Trabzonlu olan bir bilim adamı ve “Türk Einstein” olarak isimlendirilmektedir. Modern Kuantum Teorisi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Dünyanın en ünlü fizikle ilgili bilim adamlarından biridir.

Biruni

973 – 1051 yılları arasında yaşamıştır. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş yaptığını keşfeden kişidir. Ayrıca Amerika Kıtası, Japonya ve Afrika’da bulunan Ümit Burnu’nun varlığı hakkında konuşmaları olan ilk bilim adamıdır. Matematik, Coğrafya, Jeoloji, Felsefe, Tıp, Fizik ve Astronomiyle ilgili kitaplar yazmıştır.

Cabir Bin Hayyan

Cabir Bin Hayyan simyacı, kimyager, astronom, coğrafyacı, mühendis, filozof, eczacı, fizikçi ve hekimdir. Atom bombası olabileceği fikrini ilk ortaya çıkaran kişidir. Atom bombasının keşfedilmesinden 1200 yıl kadar önce atomik bölünme olabileceğini açıklamıştır.

Cahit Arf

Cahit Arf 1910 – 1997 yılları arasında hayatını sürdürmüştür. Cebir alanında yaptığı çalışmalardan dolayı Dünya çapında ünlüdür. Matematik dalında, cisimlerin kuadratik hallerinin sınıflara ayrılmasında ortaya çıkan ve Cahit Arf’ın adıyla anılan “Arf Sabiti“, “Arf Halkaları” ve “Arf Kapanışları” gibi terimleri bulmuş ve matematik dalına bilim dünyasına büyük önem taşıyan katkılarda bulunmuştur. Matematikçi Helmut Hesse ile beraber, Hesse-Arf Kuramı’nı geliştirmişlerdir.

Cezeri

Otomatik cihazlar tasarlayan ilk Türk’tür. Sibernetik alanının kurucusu olarak bilinmekte ve en eski robotları yapan kişidir. Su ve mekanik aletlerin yardımıyla otomatik makineler icat etmiştir.

Fatih Sultan Mehmet

Bir bilim insanı ve aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu Padişahıdır. İstanbul’un fethinden önce savaşta kullanılması için “Şahi” adı verilen topları icat etmiştir. Aynı zamanda Fatih döneminde tarihte kullanılan ilk harç bulunmuştur.

Mahmut Gazi Yaşargil

Mahmut Gazi Yaşargil bir Türk beyin cerrahı ve tıp dalında bilim adamıdır. 1925 yılında doğmuştur. Mikro Nörocerrahi’nin kurucusu olarak kabul görmektedir. Yaşargil, epilepsi ve beyin tümörlerini kendisi tarafından tasarlanan aletler yardımı ile tedavi etmiştir.

Hârizmî

İlk defa cebir alanında bir kitap yazan matematik bilginidir. Aynı zamanda Harizmi bir astronom ve coğrafya bilginiydi. Cebirin ve Algoritma’nın kurucusu olarak da bilinmektedir. Harizmi kitabında (El Kitab’ül Muhtasar Fi Hisab’il Cebri ve’l Mukabele) ilk kez “cebir” kelimesini tercih etmiştir. Ayrıca sıfırın varlığını keşfeden ve bilinmeyen terimleri yani x miktarını kullanan ilk matematikçi olmuştur. Günümüzde kullanılan bilgisayarların programlama dilleri Hârizmî’nin ortaya koyduğu algoritma sayesinde geliştirilmiştir.

Hezarfen Ahmet Çelebi

Kendisi tarafından geliştirilen kanat sistemi sayesinde uçabilen ilk insan olmuştur. Osmanlı döneminde 1600’lü yıllarda yaşamıştır. Galata kulesinden Üsküdar’a kadar Boğaziçi üzerinden uçmayı başaran ilk kişidir. Havada süzülmenin ve Planör uçuşlarının öncülerindendir.

Mimar Sinan

Hala çözüme kavuşmamış mimari gizemlere sahip çok büyük mimardı. Pratik bir zekaya sahipti, böylece en büyük kubbeyi sadece dört sütun üzerine yerleştirmeyi başarmıştır.  Binaların daha sağlam olmasını ve uzun yıllara ayakta kalmasını sağlayan ray sistemini icat etmiştir. Selimiye Camii, Mimar Sinan’ın tüm yeteneğini görebileceğiniz ustalık eseridir.

Piri Reis

Piri Reis Osmanlı Deniz Kuvvetlerinin komutanı, dünyaca ünlü bir coğrafya bilgini ve haritacıydı. 1513 yılında günümüzün modern haritalarıyla neredeyse aynı olan ilk dünya haritasını çizmiştir. 1528’de tarihteki ikinci Dünya haritasını çizmiş ve bu harita üzerinde o güne kadar keşfedilmemiş olan Amerika kıtasını ayrıntılarla göstermiştir.

Türk Bilim İnsanlarının Dünya’ya Yaptıkları Katkılar
Başa dön